X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

1391/08/28 ساعت 00:32

یادتان نرود ، صبح که از خواب بیدار میشوید نگاهی به پنجره ی اتاقتان بیندازید ! شاید باران دستخطی روی شیشه برایتان گذاشته باشد ! شاید حرف دلش را نوشته باشد ! که چقدر از چتر متنفر است ! که چقدر دوست دارد با شما در امتداد پاییز درختان قدم بزند ... یادتان نرود ! گاهی اجازه بدهید باران در آغوشتان بگیرد ! گاهی قدمهایتان را به جای پارکینگ و ایستگاه اتوبوس و تاکسی بطرف کودکی هایتان کج کنید ! بطرف کودک ده ساله ی شاد و خرمی که کز کرده گوشه ی روزمرگی  ! حتی اگر مثل من از این فصل دلتنگی ها بدتان می آید یادتان نرود که پاییز را باید عاشقانه پرستید !