1391/08/27 ساعت 17:08


هیییی ! چه میکنه این پاییز ...

آسمون ابری که هیچ ! آسفالت و سنگفرش های خیس و شلپ شلوپ ماشینا و بوی نم و چتری که جا مونده و موهای تر هم هیچ ! این روزا اینجا هم هر صفحه ای رو باز میکنی میبینی نم قطره قطره کلماتش پنجره های خونه ی احساست رو خیس میکنه ...