گهی زین به پشت ... گهی ........

1390/06/12 ساعت 23:18

امروز آسفالت خیابونای مرکزی شهر تبریز فرش زیر پای کسایی بوده که خونشون به جوش اومده بود از دست "انسان" (!!!!!!!!!) هایی که دارن لالایی میخونن برای خواب همیشگیه دریاچه ی ارومیه ... گویا نمایندگان این "انسان" ها هم بصورت کاملا انسان دوستانه ای خودشون رو پای این میز مذاکره ی رسوندند و بحث با به میون اومدن موضوعاتی از قبیل باتوم ، زنجیر ، چوب ، چاقو و موضوعات نظیر بسیار گرمتر از پیش دنبال شده و اینا .

مثل اینکه فعلا قضیه تا حدودی خاتمه پیدا کرده تا جای مذاکرات امروزی خوب بشه و چند روز بعد دوباره روز از نو و مذاکره از نو ....

منتها فکر نکنم با این اوضاع چیزی حل بشه ... تا وقتی که پان تورکا شعار خودشون رو میدن ... سبزا به فکر خودشونن و بازاریا پی اعتراض به مالیات و اینا هیچی درست نمیشه که هیچ اوضاع بدتر هم میشه ...