X
تبلیغات
زولا

هیدروژن بیخیالی حتی !!!

1390/05/31 ساعت 23:13

در گیر و دار جاذبه ی این همه مشکل ...

میشود گاهی پر کرد بادکنک ذهن را با (هیدروژن) هلیوم رویاها !


بعد از تحقیق (!!) نوشت : مثل اینکه برای پر کردن بالون ها از گاز سبک هلیوم استفاده میکنند تا سبک تر از هوا باشه و به پرواز دربیاد ... من فکر میکردم هیدروژنه :دی