دفتر دل !

1390/04/22 ساعت 13:20

جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره ...

مبادا که تا بخورد حتی ، گوشه ی احساسم ...

زیر دست این همه تنهایی !


بعدا نوشت : آهنگ صفحه ی روزنوشت های دکتر دلژین واقعا فوق العادست !

یکم بعدتر از اون نوشت : بازگشت بسیـ.ـج مـ.ـرد 4 رو از دست ندید ... =))