X
تبلیغات
زولا

[ بدون عنوان حتی ]

1390/04/20 ساعت 20:02

:(

با ( اضافه !

+ برای عزیزی که اینجا را نمیخواند ... اما من در سطر سطر صدایش خواندم غم ویرانگی را ... قربان آن چشمهای تیله ایت رفیق ... !

من در این غربت چه خواهم کرد ... با دل من بین چه ها غم کرد !