X
تبلیغات
زولا

به سپیدی برف !

1390/03/24 ساعت 21:32


به نظرتان اینجا را چه شده ؟

خانه تکانی ؟

زلزله ؟

بمبی ، چیزی ، اینجا تریکیده ؟

نمیدانم ... شاید ... شاید هم نه ...

شاید انقلاب شده باشد ...

مثلا ... پستها با آمارگیر و گودر دست به یکی کرده اند و جـ.ـنبـ.ـش به راه انداخته اند ...

برای برانـ.ـدازی وبلاگ قبلی ...

نمیدانم ...

اگر اینطور باشد که آفرین دارد ...

حداقل آنها میدانستند که با سکوت و این چیزها کلم هم به عمل نمی آید ...

چه برسد به انقلاب و اینها * ...

شاید هم ...

خب ... چه بگویم ؟

هر چه بوده ... خوب کاری کرده ...نه؟

این تغییرات را میگویم ... از عنوان وبلاگ گرفته تا قالب و کلهم تشکیلات این خانه ی ما ...

شاید از این انقلاب ها باز هم دیدیم ...

مثلا در پستها ...

نمیدانم ...

تا ببینیم ...

!*یکی نیست همینو به خودم بگه ...