صدای خنده هایت ...

1390/02/20 ساعت 20:39


یادته برات نوشتم ...


نغمه ی زندگی من ...

نه آوای پرندگان است ...

نه صدای ساز نوازندگان ...

نه صوت خوش سمفونی باران ...

نغــمه ی زندگی من ...

صدای قلب توست ...

صدای خنده هایت ...

پیشم بمان ...


یادته ؟

نه ... یادت نیست ...

چون نموندی ...

ولی ...

ولی امیدوارم ...

هرجا که هستی ...

سلامت باشی و لبخند همیشه رو لبت باشه ...

از ته قلبم ...

امیدوارم ...

...